HEFTYESLEKTEN

Heftyeslektens historie: Om innvandrere fra Sveits
som satte sitt preg på 1800-tallets Norge.

Les også om den forviste Johan Fredrik og fattigjenta Anne Christine

som ble hele Christianias "Mor Heftye".

BILDET: Melkehandler Carl Fredrik Heftye med familie